BÓG RAMA
Wspaniały i Wszechpotężny Boże Rama bądź uwielbiony !!!
Bóg Rama
Fotografie
Guan Yin
Święta Maria
Ulubione linki
Kontakt
Bóg Rama

Bóg Rama - Druga Najwyższa Osoba Boga, według "Ramajany" siódme wcielenie Boga Wisznu, według "Śrimad Bhagavatam" osiemnasta inkarnacja Najwyższej Osoby Boga Krisna. Zstąpił na Ziemię jako Książe Rama, razem ze swoimi pełnymi ekspansjami Lakszmaną, Bharatą i Saturghną oraz swoją wewnętrzną energią w formie małżonki Sity, by zabić złego demona Rawanę oraz jego krewnych. Święto zwycięstwa nad Rawaną nazywa się Dusshera i obchodzone jest w tym roku 22 października.
Dzieje te opisuje Święta Księga "Ramajana".
W tym wspaniałym eposie znajdziemy wyjaśnienia i przykłady dotyczące służby oddania oraz różne postawy i wzory postępowania w ważnych i ciężkich życiowych sytuacjach. Są tam przedstawione ideały króla, męża, żony, dziecka, wojownika oraz sługi, które nic nie straciły na aktualności, a z których możemy wyciągnąć wnioski jak żyć, aby podobać się Bogu. „Ramajana” jest zatem wielką skarbnicą wiedzy o Bogu i życiu, która jest zawsze aktualna, interesująca i za każdym razem czytelnik znajduje w niej coś nowego i wspaniałego. Większe zrozumienie „Ramajana” następuje czytając wcześniej chociaż jedno canto Śrimad Bhagavatam lub Bhagavad Gita, a najlepiej studiować „Ramajana” pod przewodnictwem mistrza duchowego.

Dobrze jest czytać „Ramajana” codziennie.

Urodziny Boga Rama, czyli "Ram Navami" obchodzi się w miesiącu Chaitra, według naszego kalendarza jest to  marzec i kwiecień, 9 dni po nowiu Księżyca. W 2016 roku wypada to 15 kwietnia w Indiach, a 14 kwietnia w Europie. Świętuje się przez 9 dni w tym czasie wielbiąc Boga Rama i poszcząc.

Tak więc, Najwyższa Osoba – Bóg Rama jest znana w Indiach jako Śri Rama, w reszcie Azji jako Quan Yin, a w świecie zachodnim jako Maria matka Jezusa.

Największym znanym obecnie wielbicielem Boga Rama jest Błogosławiony Sługa Boży Jan Paweł II. W słowach Tous Tuus dał przykład zawierzenia i bezgranicznego oddania się Bogu, a całe jego życie jest doskonałym przykładem służby miłości dla Boga.
Całym sercem polecam zawierzenie swojego życia i pełne oddanie się w służbę miłości Bogu Rama - Najwyższej Osobie!

Wielbiąc Boga Rama dobrze jest stosować się do poniższych zasad:
- regularnie oddawać cześć i wielbić Boga Rama, tzn. rano i wieczorem
- regularnie intonować, śpiewać imię Boga Rama
- odstawić intoksykanty (kawę, herbatę, alkohol, papierosy, napoje energetyczne itd.)
- pościć 3 dni przed pełnią i nowiem Księżyca
- nie przywiązywać się do świata materialnego, tzw. bezprzywiązanie, bezpragniniowość
- dziękować Bogu za wszystko co dobre w naszym życiu
- nade wszystko kochać Boga Rama

Ulubioną liczbą Boga Rama jest 12. Symboliki tej liczby łatwo się doszukać w życiu codziennym.

Bóg Rama jest tak znany na całym świecie dzięki swojej nieograniczonej miłości i pracowitości. Czego dowodem są liczne objawienia zarówno w Polsce jak i na całej Ziemi. Widać więc, że Bogu bardzo zależy na dobru ludzkości. Warto też zwrócić uwagę na wizerunki Boga podczas objawień - każdy jest inny, ale wszyskie są doskonałe pod każdym względem. To świadczy o wszechmocy Boga.
Bóg Rama bardzo ceni sobie pracowitość i w tym przypadku należy starać się naśladować Boga. Zawsze jest coś do zrobienia i każda praca (moralnie poprawna) jest ważna zarówno zawodowa jak i domowa.

Chrześcijanie zwracają się do Niej "Matko", lecz Ona wolałaby, aby zwracać się "Dobra Ciociu". Zatem "Wszechwspaniała i Wszechpotężna Dobra Ciociu bądź uwielbiona i zmiłuj się nad nami !".

Najlepsze, co człowiek może zrobić dla siebie, to oddać się służbie dla Boga (służba miłości dla Boga, służba oddania Bogu).
Więcej o służbie miłości można znaleźć we wspomnianych już Świętych Księgach: Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam czy Ramajana.

To, co napisałem jest prawdą i biorę za to odpowiedzialność.
Cieszcie się więc i bądźcie szczęśliwi w Bogu, bo życie jest piękne i daje wiele możliwości.
Sługa Boży Krzysztof

Poniżej przedstawiam kilka mantr, które podobają się Bogu Ramie:
(mała wskazówka: dobrze jest akcentować literę "m", aby wydobyć z niej więcej dźwięku)

Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna, Krisna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.

Rama, Rama, Rama, Rm...

Sree Raama Raama Raamethi
Rame Raame Manorame |
Sahasra Naama Thattulyam
Raama Naama Varaanane ||

Aapadamapa Harthaaram
Daataram Sarva Sampadaam |
Lokaabhiraamam Sree Raamam
Bhuyo Bhuyo Namaamyaham ||

Rama, Maha Sundara Śri Rama...

Śri Ram, Jay Ram, Jay Jay Ram,
Ram, Ram, Ram, Ram, Ram,
Śri Ram, Jay Ram, Jay Jay Ram.

 

Opracowano na podstawie Ramajany oraz wiedzy pochodzącej od Boga Rama.BÓG RAMA