BÓG RAMA
Wspaniały i Wszechpotężny Boże Rama bądź uwielbiony !!!
Bóg Rama
Fotografie
Guan Yin
Święta Maria
Ulubione linki
Kontakt
Święta Maria

Przodkami  Najświętszej Marii Panny byli Esseńczycy. Pochodzili od kapłanów, którzy za czasów Mojżesza i Aarona nosili Arkę Przymierza. Byli to ludzie bardzo pobożni, pochodzący od proroków i żyjący bardzo powściągliwie.

Narodziny Marii były bardzo oczekiwane i towarzyszyło temu bardzo wiele pomyślnych znaków i proroctw.
Pomimo, że przodkowie Marii byli bardzo karni i powściągliwi, trzy pokolenia przed jej narodzinami oddawali się dodatkowym modlitwom, wyrzeczeniom i pokutom.  Dzielili się swym majątkiem z rodziną i ubogimi, a także oddawali zwierzęta do świątyni na ofiarę. Często również się spotykali i z tęsknotą o Bogu rozmawiali. Matka Marii, pomimo, że powinna wyjść za lewitę z rodu Aarona, wyszła za Joachima, ponieważ Maria miała pochodzić z rodu Dawida. Owocem ich miłości była dziewczynka także o imieniu Maria. Bardzo ją kochali, lecz wiedzieli, że nie była ona tym dzieckiem, którego oczekiwali. Dlatego cierpliwie oddali się dalszym pokutom, modlitwom i surowym wyrzeczeniom. Żyli tak w odosobnieniu, we wstrzemięźliwości, spełniając ofiary i błagając Boga o poczęcie dziecięcia łaski przez prawie 20 lat. Po tym czasie Anioł zwiastował rodzicom Marii poczęcie niepokalanego dziecięcia, z którego zbawienie na świat przyjdzie. I że to poczęcie nie pochodzi od nich, lecz przez nich i jest owocem z Boga, szczytem błogosławieństwa.


Poczęcie Najświętszej Marii Panny było bardzo wzniosłe i uroczyste. Rodzice Marii w zachwycie się ściskali, oboje otaczał blask i wielka chwała. Niebo się nad nimi otworzyło i Trójca Święta oraz liczne rzesze Aniołów nad nimi wielce się z tego powodu radowali. Było też widać związek Trójcy Świętej z poczęciem Marii. Temu wydarzeniu towarzyszyło również kilka niewiast i kapłan.

Następnie po czterech i pół miesiącu w miejscu poczęcia Marii pojawiła się Trójca Przenajświętsza. Poruszała się i przenikała się. Pojawiła się jako wielka, jaśniejąca góra, a następnie przemieniła się w postać ludzką.  Blask wydobył się z środka Trójcy Świętej przez usta i stanął osobno przed obliczem Boga przyjąwszy piękną postać ludzką.  Bóg piękność tej duszy pokazał Aniołom i wskutek tego ogarnęła ich niewymowna radość.

Następnie ta piękna ludzka postać wstąpiła w ciało swojej śpiącej matki otaczając je światłością. Wskutek czego kobieta się obudziła i zobaczyła jakby jej ciało się otworzyło i w środku zobaczyła Świętą, lśniącą Dziewicę, z której wszelkie zbawienie pochodzi.

W chwili narodzin Marii światłość otoczyła jej matkę i wypełniła całą komnatę. Światłość ta przybrała postać ognia palącego się do środka, a po chwili Maria znajdowała się już na rękach swej matki, która ją okryła płaszczem i przycisnęła do serca. Anioły, które śpiewały podczas narodzin Marii, oznajmiły, że to dziecię ma być nazwane Maria.

Wiadomość o narodzinach Marii szybko rozeszła się po otchłani i wielka radość i poruszenie zapanowały wśród wszystkich chórów niebieskich i w całej przyrodzie, we wszystkich ludziach i zwierzętach.  Adam i Ewa niezmiernie się również ucieszyli, że spełniona została obietnica dana im w Raju („Nasienie niewiasty zetrze głowę węża”).  Liczne duchy zstąpiły na ziemię, aby powitać i oddać cześć Marii. Wśród grzeszników zapanowała wielka skrucha i trwoga, a wielu złych się poprawiło.

Opętani zostali oczyszczeni, a demony w nich przebywające krzyczały, że muszą ustąpić i wychodzić, ponieważ urodziła się Dziewica i już nigdy nie wolno opanować im człowieka.

 W krainie Świętych Trzech Króli prorocy mieli widzenia o narodzinach Świętej Dziewicy, a także królowie, którzy znali się na astrologii, zobaczyli to w gwiazdach.

Maria urodziła się 12 dni wcześniej przed planowanym porodem.

Po dziś dzień w miejscu gdzie stał dom, w którym urodziła się Maria w wigilię jej narodzin panuje wielka radość w przyrodzie. Ptaki śpiewają i inne zwierzęta radośnie skaczą, również ta radość jest odczuwalna dla ludzi.

 

 Opracowano na podstawie widzeń błogosławionej Katarzyny Emmerich. (Na ich podstawie powstał również film „Pasja”).


BÓG RAMA